Bandymai

Naujienos

Pirmiausia pasirenkame ” Section “. Po to įterpiame ” Stulpeliai “. Padarome juos vienodus. Į kairyjį stulpelį ikeliame “Antraštė”. Į dešinyjį įkeliame “Paragraf”. Paragrafe tekstas gali būti dažomas.